wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Wsparcie doraźne z PROO 5

Instytut Karpacki realizował zadanie pn. „Zakup komputera wraz z oprogramowaniem do prowadzenia działalności statutowej Fundacji” - w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030; konkurs PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne.

Cel projektu

Celem „Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich” było wsparcie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wsparcie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu zakupiono komputer stacjonarny.

Okres realizacji

15.10.2021 r. – 15.12.2021 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2020 – 2030.

Wartość projektu: 5 700,00 zł.

Kwota dofinansowania: 5 700,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij