wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Program Głos Obywatelski

Program GŁOS OBYWATELSKI prowadzony jest przez Instytut Karpacki, organizację pozarządową istniejącą od 2003 roku, która zajmuje się projektami innowacyjnymi, w tym obywatelskimi, realizowanymi na terenie regionu, Polski, a także pięciu krajów karpackich.

Realizowany projekt ma precedensowy charakter w Sądecczyźnie, ma kilka istotnych celów:

Po pierwsze, aktywizację mieszkańców sądeckich gmin w sprawy publiczne i obywatelskie, które wpływają na poprawianie poziomu życia i większą partycypację obywatelską w lokalnych społecznościach gmin.

Po drugie, stworzenie pierwszego klastra obywatelskich organizacji pozarządowych, w skład którego wejdzie 18 NGO z gmin Sądecczyzny. To przyczyni się do wzmocnienia się głosu organizacji pozarządowych na Sądecczyźnie.

Po trzecie, stworzenie informatycznego narzędzia i ekosystemu, dzięki któremu obywatele 17 gmin będą mogli oddawać swój głos w ważnych sprawach dotyczących zdarzeń w gminie poprzez głosowania, sondaże, konsultacje, wypowiedzi.

Po czwarte, prowadzenie regularnych badań nad samorządnością w Sądecczyźnie i przekazywanie konstruktywnych opinii i opracowań, które wpływać będą na zwiększenie efektywności działania sądeckich gmin i społeczności obywatelskich.

Istotne jest realne uwzględnienie różnorodności opinii na tematy realizacji różnych przedsięwzięć lokalnych i zadań mających realny wpływ na życie obywateli. Samorządność oparta o partycypację obywatelską zakłada, że to ludzie mają rzeczywisty wpływ w na podejmowane decyzje w zakresie realizowanych zadań.

Konsultacje społeczne, ich wyniki są także ważną informacją dla sprawujących władzę w gminie – radych i zarządzie gminy. Informacja o wynikach konsultacji docierać będzie do radnych i zarządu i będzie w ten sposób wpływać na podejmowane przez nich decyzje.

Projekt GŁOS OBYWATELSKI jest pierwszym z serii projektów obywatelskich realizowanych na Sądecczyźnie. Dlatego ważną sprawą jest powołanie efektywnego klastra organizacji pozarządowych, które aktywnie wspierać będą partycypację obywatelską w życiu lokalnym i gminnym.

Liczymy na to, że NGO z Sądecczyzny przyłączą się do projektu GŁOS OBYWATELSKI i staną się jedną z 18 organizacji kształtujących postawy obywatelskie i partycypację w życiu społeczności lokalnych.

Zadanie sfinansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO  na lata 2021 – 2030.

Szczegóły projektu: Program Głos Obywatelski


Zamknij