wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Prawda w etyce

Można, a nawet trzeba widzieć i analizować etykę w perspektywie PRAWDY. To jeden z trzech wymiarów człowieka etycznego. Wolność i odpowiedzialność są bardzo ważne, ale prawda…

To główny motyw świata antycznego. Sokrates i jego filozoficzni następcy na tym się mocno koncentrowali. Chcieli odnaleźć wspólny MIANOWNIK dla prawdy, jakieś zasadnicze KRYTERIUM. Częściowo rozwikłali problem…

Istnieje MIARA zgodności życia z prawdą. Życie to STAWANIE SIĘ. Człowiek jakoś odczuwa tę miarę.

Platon jako miarę dawał IDEE człowieczeństwa. Arystoteles wskazał, że to co w człowieku jest NAJLEPSZE.

Jeżeli człowiek rozmija się z tą miarą, to jego życie jest nietyczne, jest złe. Tak prawda nabiera wymiaru etycznego. Grecy zakładali, że istnieje ta sama miara dla każdego człowieka.

W chrześcijaństwie tak nie jest, bo istnieje INDYWIDUALNA dusza i ZAMIAR Boga dla każdego człowieka. Istnieje zatem indywidualna miara prawdy dla każdego.

Zadaniem człowieka jest ROZPOZNAĆ: co Bóg zamierzył wedle niego. Nie każdy to potrafi, albo nie chce działać wedle tego zamiaru, czyli żyć, ponieważ ma WOLNĄ WOLĘ.

Miara nie musi się jednak odnosić do chrześcijańskiego modelu, jest model Greków, mogą być inne. Etyka mówi, że nie można powiedzieć, jaka jest miara dla każdego człowieka.

Należy postawić zasadnicze pytanie: czy istnieje taka miara i czy miara jest OGÓLNA, czy INDYWIDUALNA? Grecy twierdzili, że miara jest ogólna, chrześcijanie, że indywidualna.

W tym kontekście, chrześcijaństwo ma charakter liberalny, indywidualistyczny. To dość zaskakujące.

Jest zagadnienie prawdy. Jest zagadnienia życia zgodnego z prawdą. Jest zagadnienie miary zgodności życia z prawdą. Trzy bardzo ciężkie tematy dla człowieka etycznego w perspektywie prawdy.

Życie powinno być ZGODNE z prawdą. W jakim stopniu jest zgodne, to orzec można stosując miarę. Dlaczego zatem nie ma tej miary w Międzynarodowym Biurze Miar w Sèvres pod Paryżem? Jest skala metra, jest odważnik 1 kilograma. Dlaczego nie ma miary zgodności życia człowieka z prawdą? Ile zasadniczych kwestii zostałoby rozwiązanych?

Odpowiedź jest oczywista, nie ma zgodności co do miary. Istnieje względna zgodność, że taka miara w ogóle istnieje, ale czym jest ta miara, to już nie ma zgodności.


Zamknij