wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Młodzieżowa Akademia Partycypacji Obywatelskiej

Z dużą satysfakcją chcemy zaprosić młodzież do uczestnictwa w projekcie „Młodzieżowa Akademia Partycypacji Obywatelskiej (MAPO).

Celem naszego przedsięwzięcia jest aktywizacja samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego w sprawy publiczne i obywatelskie. Ma to zwiększyć udział organizacji młodzieżowych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji. Ta aktywność powinna wpłynąć na kształtowanie wśród ludzi młodych postaw propaństwowych i obywatelskich.

Instytut Karpacki od wielu lat realizuje projekty, których celem jest aktywizacja obywatelska i zwiększenie partycypacji w sprawy publiczne. Obecnie realizujemy przedsięwzięcie - GŁOS OBYWATELSKI – w powiecie nowosądeckim https://www.glosobywatelski.org/. Ten projekt ma zbieżne cele z MAPO.

Chcemy, aby w naszym projekcie uczestniczyło bezpośrednio 8 szkół ponadpodstawowych lub grup młodzieżowych z terenu powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. Każda ze szkół lub grup nieformalnych wypracuje po 7 zadań, które poddane zostaną później konsultacjom obywatelskim i promocji w mediach. Zadania te zostaną wypracowane na sesjach strategicznych, w których chcielibyśmy, aby uczestniczyli: przedstawiciele szkół, samorządów uczniowskich, ale także członkowie sądeckiej Młodzieżowej Rady. Chcemy także do uczestnictwa zaprosić sądeckich radnych.

Chcielibyśmy także, aby wypracowywane pomysły i projekty miały związek z Budżetami Obywatelskimi. Istnieje kilka powodów, aby realizować to powiązanie. Po pierwsze, wypracowane projekty mogą mieć kontynuację w procesie realizacji Budżetów Obywatelskich. Mogą także uzyskać  poparcie obywateli i przejść do fazy wykonania. Po drugie, jest to odpowiedź na ewidentny kryzys koncepcji Budżetów Obywatelskich, szczególnie w Nowym Sączu. Będziemy się starać wypracować takie koncepcje, które wykroczą poza partykularyzmy. Ich realizacja – blisko szkoły – będzie także formą promowania szkół uczestniczących w naszym projekcie. W ramach naszego projektu posiadamy środki na publikowanie tekstów, które będą wspierać medialnie formułowane inicjatywy. W gminach na terenie powiatu będziemy szukać innych źródeł finansowania. Każdej szkole zostanie przedstawiona możliwość sfinansowania swoich projektów/działań z różnych źródeł.

Jeszcze w tym roku wypracujemy wstępne propozycje możliwych projektów dla każdej szkoły, w postaci briefów projektowych. Posiadamy w naszym banku projektów ciekawe pomysły przedsięwzięć, które mogą stać się zaczynem dla dalszych prac.

Tworzone pomysły zamieniane w projekty mogą także uczestniczyć w konkursach wojewódzkich i krajowych. Instytut Karpacki ma bogate doświadczenie w tworzeniu aplikacji do różnych konkursów. To wypracowaliśmy podczas 20-letniej działalności. Instytut Karpacki będzie dostarczał na bieżąco informacji o możliwości finansowania wybranych projektów. Istnieje także możliwość, aby Instytut  został patronem takiego pomysłu, tzn. pomógł znaleźć finansowanie, opracował projekt oraz pomógł go rozliczyć.

Plan współpracy pomiędzy Instytutem Karpackim a szkołami:

1. Podpisanie porozumienia o współpracy.

2. Uczestnictwo w seminarium (online) z praktycznego zastosowania funkcjonowania Platformy IT do głosowań i publikacji. Seminarium będzie zorganizowane w grudniu 2022.  

3. Uczestnictwo opiekunów samorządów uczniowskich i grup nieformalnych w siedmiu 1-godzinnych sesjach problemowych dla kształtowania 7 inicjatyw do konsultacji obywatelskich. Sesje odbywać się będą średnio co 1,5 miesiąca w 2023 roku.

4. Tworzenie tekstów dziennikarskich odnośnie 7 tematów wypracowanych podczas 7 sesji, koordynacja ze strony Instytutu Karpackiego. Rok 2023.

5. Propagowanie wśród uczniów siedmiu wypracowanych tematów i aktywizacja uczestnictwa w głosowaniach.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033”.


Zamknij