wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Energia i węgiel

Istnieją cztery SPOSOBY życia. Tak jest z punktu widzenia biologii, genetyki. Chodzi o sposób POZYSKIWANIA energii i węgla. Dla życia ważna jest ENERGIA i WĘGIEL. To brzmi trywialnie, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.

Energia dla życia może pochodzić ze ŚWIATŁA – ze słońca. Może także pochodzić z WIĄZAŃ chemicznych cząsteczek.

Istnieją DWA ŹRÓDŁA węgla konieczne dla każdego życia. Pierwsze, to ORGANICZNE źródło węgla. To wszystko, co można … zjeść. To źródło jest ważne dla świata fauny, w tym dla ssaków, także dla człowieka. Rośliny preferują DWUTLENEK WĘGLA.

Człowiek pobiera energię z wiązań chemicznych, a węgiel czerpie ze związków organicznych. Rośliny czerpią energię ze słońca, źródłem węgla jest dwutlenek węgla.

Zadziwiający jest proces pozyskiwania energii z wiązań chemicznych. On odbywa się w komórkach (także ludzkich) dzięki białkom, zwanych ENZYMAMI. Białko-enzym składa się kilkudziesięciu AMINOKWASÓW. Aminokwas składa się z kilkunastu atomów.

Enzymy, to jakby cudowny składnik. Dzięki nim, cząsteczki cukru bądź białek, które SPOŻYWA człowiek, jest rozbijana. Tak pozyskiwana jest ENERGIA wiązań tych cząsteczek, wraz z WĘGLEM koniecznym budulcem nowych komórek i organizmów.

To wprost magiczny proces. Tak się prezentuje w sztubackim uproszczeniu. Biochemicy dzięki wiedzy nie odczuwają magii. Ale taka jest zależność: im więcej wiedzy, tym mniej poczucia magii.

Równie niesamowity przebieg ma fotosynteza roślin. Tutaj kluczową rolę odgrywa słońce – światło. Ściślej chodzi o FOTONY. One przybywają na ziemię z prędkością … światła, czyli fotonów. 300 tys. km na sekundę. Trwa to 8,5 minuty.

Fotony mają bardzo niską entropię i one są nośnikami energii. Gdy wylatują ze słońca mają temperaturę 6 tys. stopni Celsjusza. Foton posiada dużą energię i może ROZBIĆ dwutlenek węgla na węgiel i tlen. Energia wiązań dwutlenku węgla jest wykorzystywana do syntezy węgla pozyskanego z rozbicia dwutlenku węgla.

Tak w skrócie zachodzi fotosynteza. Jest tlen. Jest ciepło. Jest życie na ziemi.

W obydwu przypadkach mamy ROZBIJANIE cząsteczek. W przypadku fauny, rozbijanie przebiega dzięki białkom-enzymom-aminokwasom. W przypadku roślin, to rozbijanie dzieje się dzięki fotonom.

Rozbijanie generuje energię wiązań i węgiel. Wszystko to dzięki aminokwasom i fotonom. Jest energia, jest budulec – węgiel. Pierwotni ludzie słusznie oddawali cześć słońcu. Z nieświadomości pomijali znaczenie i chwałę aminokwasów.

Dywagując, można dojść do ciekawej konkluzji. Otóż, rośliny mogą prędzej obejść się bez fauny niż ta bez roślin. Chodzi o TLEN.

Przedstawiciele fauny potrzebują tlenu do życia komórek ich organizmów. To proste… Jeżeli nie dostarczy się komórkom tlenu, to nie dojdzie do rozbijania cząsteczek pożywienia na energię i węgiel w komórkach … organizmu człowieka.

Ale sprawa działania tlenu, to już inna historia…

Jedno jest pewne, że im więcej roślin, tym więcej tlenu i mniej dwutlenku węgla, który powoduje EFEKT CIEPLARNIANY. Wniosek jest jeden: należy SZANOWAĆ ZIELEŃ.


Zamknij