wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Sądecki Akcelerator Myśli Młodych

Cel zadania

Celem zadania jest aktywizacja samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych oraz nieformalnych grup młodzieżowych w wieku 15-29 lat z terenu powiatu nowosądeckiego w sprawy publiczne i obywatelskie, które zwiększą udział ludzi młodych w dialogu obywatelskim i procesach konsultacji oraz wpłyną na kształtowanie wśród nich postaw propaństwowych i obywatelskich.

Do kogo skierowany

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do minimum 7 grup złożonych alternatywnie z samorządów uczniowskich albo grup młodzieżowych/inicjatyw młodzieżowych, czyli osób od 15 do 29 roku życia z terenu powiatu nowosądeckiego, które skorzystają z wiedzy i narzędzi rozwijanych w ramach przedłożonego zadania i prowadzonych konsultacji.

Podjęte działania w ramach projektu

Dla każdego samorządu uczniowskiego oraz grupy młodzieżowej prowadzone będą cykliczne konsultacje w postaci moderowanych sesji problemowych, na których określane będą zagadnienia związane z 11 obszarami tematycznymi: a) polityka społeczna, b) kultura, w tym kultura dla młodzieży, c) dziedzictwo narodowe i tradycja narodowa, d) dziedzictwo regionalne i lokalne, e) sytuacja młodzieży w Polsce i na Sądecczyźnie, f) edukacja, g) edukacja obywatelska, h) solidarność międzypokoleniowa, i) czysta planeta i ekologia, j) konsultacje obywatelskie i budżet obywatelski, k) organizacje młodzieżowe, wolontariat, współpraca z NGO i JST.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.01.2024 r. – 30.11.2025 r.

Data podpisania umowy

29.04.2024 r.

Źródło finansowania

Zadanie sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy

Wartość projektu: 210 412,68 zł.

Kwota dofinansowania: 210 412,68 zł.DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Zamknij