wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Pobudzenie technologii PRZEMYSŁU 4.0

Cel projektu

Celem projektu jest wsparcie małopolskiego środowiska startupowego, działającego w obszarze technologii wytwarzania , automatyzacji produkcji, technologii informatycznych, robotyzacji.

Do kogo skierowany

Problemem Małopolski, w tym Sądecczyzny jest bardzo niskie zaangażowanie małych i średnich firm w działalność innowacyjną, duże rozwarstwienie pomiędzy gigantami biznesu oraz niski poziom automatyzacji produkcji, przy jednocześnie dużej ilości małych przedsiębiorstw produkcyjnych. Zorganizowanie warsztatów związanych z PRZEMYSŁEM 4.0 przyczyni się do pobudzenia i zaangażowania przedsiębiorców, absolwentów studiów inżynierskich, ludzi przedsiębiorczych, zmierzających do zakładania startupów zajmujących się wysokimi technologiami z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Realizacja projektu będzie pobudzeniem drzemiącego kapitału intelektualnego i finansowego oraz wskazaniem ścieżki do rozwiązania problemu, który jest dostrzegany przez większość Małopolan. Sprzężenie tych dwóch teoretycznie niezależnych od siebie obszarów spowoduje szybszy wzrost gospodarczy szczególnie w dziedzinie rozwoju technologii PRZEMYSŁU 4.0.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu planowane są:

1. Organizacja jednego spotkania networkingowego

Celem spotkania jest zbliżenie podmiotów z branży produkcyjnej, naukowców, studentów, absolwentów, start-upowców. 

2. Organizacja trzech seminariów tematycznych online o tematyce:

2.1. Wprowadzenie do zagadnienia nowoczesnych technologii z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Rola informatyki w organizacji rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0. Etapy dochodzenia do pełnych rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0. zastosowanie rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0 w mniejszych firmach MSP.

2.2. Maszyny CNC w zastosowaniach do PRZEMYSŁU 4.0. Przykłady systemów produkcyjnych z zakresu PRZEMYSŁU 4.0. Wycena rozwiązań PRZEMYSŁU 4.0

2.3. Możliwe modele startupów w odniesieniu do obszaru produkcyjnego związanego z PRZEMYSŁEM 4.0, także związanego z branżą IT. Data 23.09.2022 r. w godzinach od 14.30 do 17.30.

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem zapraszamy do rejestracji TUTAJ

Ankieta ewaluacyjna POCZĄTKOWA przed seminarium nr 1 (anonimowa) - WYPEŁNIJ

Aniceta ewaluacyjna KOŃCOWA po seminarium nr 1 (anonimowa) - WYPEŁNIJ

Link do seminarium dostępny TUTAJ

Wniosek o zapewnienie dostępności - POBIERZ

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2022 r. – 31.10.2022 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 20 920,00 zł.

Kwota dofinansowania: 16 085,00 zł.


Zamknij