wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

MATEMATYCZNOŚĆ ŚWIATA - czyli rozwój kompetencji matematycznych małopolskich uczniów

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i przeprowadzenie precedensowego programu zajęć pozalekcyjnych z matematyki powiązanego z podstawą programową nauczania i nastawionego na rozwiązywanie problemów, prowadzenie dowodów, z uwzględnieniem zagadnień: a) filozofii matematyki, b) logiki, c) matematyki obiektów i funkcji, d) matematyki dyskretnej w teorii gier.

Do kogo skierowany

Grupą docelową będzie 20 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego, podzielonych na 10 osobowe grupy (jedna w roku 2023 i jedna w roku 2024). Uczniowie zostaną zrekrutowani ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu nowosądeckiego.

Podjęte działania w ramach projektu

W ramach projektu będą prowadzone następujące działania:

1. Opracowanie Programu 25-godzinnego kursu innowacyjnego nauczania matematyki

2. Przeprowadzenie 25-godzinnego kursu - edycja w roku 2023 i w roku 2024.

Partner

Projekt realizowany samodzielnie.

Okres realizacji

01.06.2023 r. – 30.06.2024 r.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.

Wartość projektu: 35 550,00 zł.

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł.


Zamknij