wczytywanie strony...
Instytut Karpacki Baner Innowacyjna edukacja

Lokalne Partnerstwo dla Wolontariatu - edycja 2021-2023

Cel projektu

Do kogo skierowany

Podjęte działania w ramach projektu

Partner

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS – Lider projektu

Fundacja Na Ratunek – Partner

Fundacja „Będzie Dobrze” - Partner

Okres realizacji

Sierpień 2021 – grudzień 2023

Źródło finansowania

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wartość projektu: 

Kwota dofinansowania: 

Zadania Instytut Karpackiego

Zadaniem Instytutu Karpackiego jako partnera jest zapewnienie czynnego udziału w projekcie, doradztwo w realizacji projektu, wsparcie merytoryczne, techniczne i organizacyjne Lidera projektu, współtworzenie biura obsługi projektu oraz udział w spotkaniach partnerskich, dotyczących realizacji projektu i innych istotnych kwestii z nim związanych.

Wartość projektu: 153 780,00 zł
Kwota dofinansowania: 153 780,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2021 do 31.12.2023


Zamknij