Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta Studyjna w dniach 18-20 września 2008 r.
Wizyta Studyjna w dniach 18-20 września 2008 r. E-mail

 

     

 

              W dniach 18-20 września 2008 r. odbyła się druga z ośmiu wizyt zagranicznych Partnerów. Tym razem uczestnikami wizyty byli przedstawiciele dwóch organizacji ze Słowacji: Regional Advisory and Information Centre Presov i Regional Development Agency Tatry-Spis. Jedna z organizacji świadczy usługi doradczo-informacyjne dla przedsiębiorstw ze swojego regionu, a druga zaangażowana jest w regionalny rozwój obszaru Karpat.     

W trakcie wizyty Partnerów miały miejsce następujące wydarzenia:

1.      Zwiedzanie Miasta Nowy Sącz i prezentacja inwestycji w Nowym Sączu, finansowanych ze środków unijnych.

Pierwszego dnia wizyty, goście mieli okazję zapoznać się z inwestycjami realizowanymi w Nowym Sączu ze środków unijnych. Zwiedzili miasto i obejrzeli ciekawe zabytki. Odwiedzili Miasteczko Galicyjskie, ruiny zamku i synagogę.

2.      Spotkanie plenarne w Starym Sączu

Podczas spotkania plenarnego uczestnicy wizyty studyjnej przedstawili swoje instytucje, opowiedzieli o sobie, swojej pracy i działalności. Po krótkim wstępie nastąpiła prezentacja multimedialna pt. „Polskie Karpaty. Ogólna charakterystyka, profil społeczno-ekonomiczny”, przedstawiająca zebranym region karpacki.

Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego omówione zostały następujące kwestie: uwarunkowania kulturowe, ekonomiczno – społeczne podejmowania współpracy pomiędzy MŚP, JST i NGO. Goście podkreślali, że NGO w ich kraju są mocne. Mówili także o przedsiębiorczości turystycznej, która jest u nich słabo rozwinięta. W ramach panelu dyskusyjnego omawiano także otoczenie społeczno- ekonomiczne, dyskutowano o MŚP, o możliwości kooperacji, biznesach internetowych, o aspektach językowych i przeszkodach. Bariera językowa nie okazała się być istotną barierą w obustronnych kontaktach.

Image

3.      Wizyta studyjna w firmie FAKRO i WSB 

Drugiego dnia wizyty goście uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w firmie FAKRO i w Wyższej Szkole Biznesu.

Ty razem prezentację multimedialna o firmie FAKRO przygotował i prowadził Jacek Kulpa, dyrektor ds. eksportu. Goście szczególnie zainteresowani byli funkcjonowaniem poszczególnych modeli okien, wyrażali swoje opinie, poprosili również o kontakt z przedstawicielstwem na Słowacji.

Image

W WSB gości przyjęła Urszula Potoniec – Mędoń, koordynator ds. wymian studenckich w ramach programu ERASMUS. Przygotowała prezentację multimedialną przedstawiającą genezę szkoły, ofertę edukacyjną, oraz współpracę międzynarodową uwzględniającą państwa regionu Karpat.

  Image

Gości zainteresował pomysł stworzenia dziecięcego uniwersytetu. W związku z faktem iż WSB-NLU nieustannie poszukuje potencjalnych partnerów na całym świecie, nawiązane zostały kontakty w celu rozwoju ewentualnej współpracy. Uczestnicy spotkania zainteresowali się również, przedstawionym przez prowadzącą, popularnym w Polsce problemem społecznym „Euro-sieroty” . Wyrazili chęć udziału w organizowanej przez szkołę w dniu 29 września 2008 konferencji pt: MIGRACJA ZAROBKOWA RODZICÓW-PROBLEM DLA DZIECKA, WYZWANIE DLA SZKOŁY”.

Ponadto, podczas spotkania padło wiele pytań dotyczących powstania szkoły, sposobów jej finansowania. Wrażenie zrobił fakt, iż mimo że została ona założona przez osobę prywatną  odniosła duży sukces

 

        Wizytę studyjną, zorganizowaną w ramach realizacji projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” można uznać za udaną. Postawione cele zostały osiągnięte. Uczestnicy wizyty i jej organizatorzy wynieśli z niej szereg cennych doświadczeń.