Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta Studyjna w dniach 10-12 sierpnia 2008 r.
Wizyta Studyjna w dniach 10-12 sierpnia 2008 r. E-mail

              

     

 

                 W dniach 10-12 sierpnia 2008 r. odbyła się wizyta Partnerów z Rumunii, reprezentujących organizację CDIMM (The Development Center for Small and Medium Size Enterprises – Foundation Maramures), współpracującą z Fundacją Instytut Karpacki w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

               Była to pierwsza z ośmiu wizyt zagranicznych Partnerów z 4 krajów karpackich: Słowacji, Ukrainy, Rumunii i Węgier w Polsce. Celem wszystkich wizyt jest budowanie szerokiego partnerstwa, służącego promowaniu współpracy MŚP i mikroprzedsiębiorców ze wskazanych 5 krajów.W trakcie wizyty prezentowany był region, jego potencjał oraz spotkania z istotnymi partnerami reprezentującymi JST, biznes i edukację. Do ważniejszych wydarzeń, które miały miejsce podczas pobytu możemy zaliczyć:

1.      Wizyta w firmie FAKRO

 W drugim dniu wizyty 11 sierpnia o godzinie 10.00 goście uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w firmie Fakro, produkującej okna dachowe. Na wstępie przedstawiona została prezentacja multimedialna o firmie w języku angielskim, przygotowana przez Grzegorza Podpłomyka, koordynatora ds. Eksportu. Omówiona została szczegółowo współpraca międzynarodowa firmy i struktura eksportu. Wrażenie na zebranych zrobił diagram przedstawiający udział firmy w światowej produkcji oraz zasięg eksportowy firmy, który obejmuje niemalże całą Europę, kraje Azji, Ameryki Północnej i Południowej. Po zakończeniu prezentacji uczestnicy wizyty udali się na zwiedzanie zakładu. Odwiedzili halę produkcyjną, laboratorium pomiaru jakości, magazyn, salę ekspozycyjną i wiele innych specjalistycznych pomieszczeń. Podczas spaceru po zakładzie zadawali wiele pytań, wyrażali swoje opinie.

2.      Spotkanie w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu

 Spotkanie odbyło się 11 sierpnia o godzinie 12.00. Gości przyjął Rektor Wyższej Szkoły Biznesu dr Wiktor Cwynar. Na wstępie uczestnicy spotkania otrzymali materiały informacyjne. Pokazana została prezentacja multimedialna w języku angielskim, prowadzona przez dr. Wiktora Patenę, Prorektora ds. dydaktycznych. Przedstawiono genezę szkoły, ofertę edukacyjną, oraz współpracę międzynarodową uwzględniającą państwa regionu Karpat. Przedstawiono także projekty i plany, które są realizowane lub będą realizowane w najbliższej przyszłości w celu przezwyciężania pojawiających się problemów związanych ze spadkiem liczby studentów, wyjeżdżających  coraz częściej na studia za granicę. Partnerów z Rumunii zainteresował profil działalności, prowadzonej przez uniwersytet w przedstawionych wyżej dziedzinach, toteż zostały nawiązane kontakty. Padły deklaracje rozpoczęcia współpracy i wymiany doświadczeń.

3.      Spotkanie w ROEFS w Nowym Sączu

4.      Spotkanie plenarne w Starym Sączu (prezentacja Regionu Karpat)

Image

Reprezentanci Fundacji CDIMM z Rumunii wzięli również udział w sesji plenarnej, podczas której przedstawiona została prezentacja multimedialna w języku angielskim, prowadzona przez Wojciecha Knapika z ROEFS pt. „Polskie Karpaty. Ogólna charakterystyka. Profil społeczno-ekonomiczny”. Następnie Steven Dunn, korespondent BBC poprowadził prezentację multimedialną dotyczącą projektu realizowanego przez ONZ w Sudanie.

 

Image

5.   Spotkanie w Instytucie Karpackim w Starym Sączu (prezentacja projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”)

Trzeci dzień poświęcony został na omówienie projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”. Przedstawiona została prezentacja multimedialna w języku angielskim dotycząca projektu, zadań jakie stoją przed Partnerem, sposobu przygotowania rekordu, jego przekazania oraz rozliczenia. Goście zaproponowali także by łączyć wizyty studyjne: zapraszać po dwie delegacje np. jedną z Węgier i jedną z Rumunii. Byłaby to bowiem doskonała okazja do wymiany doświadczeń między partnerami.

 

Image

Image

        Po zakończeniu prezentacji nastąpiło podsumowanie trzydniowej wizyty studyjnej. Podziękowano gościom za poświęcony czas i aktywny udział we wszystkich spotkaniach. Można stwierdzić, że wizyta była bardzo udana. Problemy z komunikacją językową zostały przezwyciężone a założone cele osiągnięte. Zarówno uczestnicy wizyty jak i jej organizatorzy wynieśli z niej szereg cennych doświadczeń.