Start arrow Usługi arrow Plany zaopatrzenia
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe E-mail

Oferujemy Państwu opracowanie zgodnego z wymaganiami prawnymi dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" a więc realizację najważniejszego zadnia stawianego władzom Gminy przez ustawę Prawo Energetyczne.

 

Podstawa prawna: art. 18 i 19 Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami (Dz U. 2006 nr 89 poz. 625)

 

Korzyści dla Gminy wynikające z opracowania "Projektu założeń ..." :

·         określenie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów energetycznych gminy,

·         uzyskanie częściowego finansowania infrastruktury energetycznej, np. przyłączy do sieci energetycznych,

·         łatwiejszy dostęp do środków pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej i ochrony środowiska, a także do środków finansowych ze źródeł krajowych
na realizację inwestycji związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Wykonany przez nas "Projekt założeń ..." składać się będzie z dwóch zasadniczych części,
w analityczny oraz graficzny sposób przedstawiających gospodarkę energetyczną gminy:

·         w zakresie stanu aktualnego,

·         w perspektywie prognoz i koncepcji rozwoju zmierzających do koordynacji oraz uzgodnienia działań gminy i przedsiębiorstw energetycznych

 

Instytut Karpacki jest organizacją, która posiada rozległe doświadczenie w opracowywaniu różnego rodzaju dokumentów strategicznych. Do tej pory Instytut Karpacki zrealizował łącznie blisko 150 opracowań dla gmin
i powiatów z województw: Małopolskiego, Podkarpackiego, Świętokrzyskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Zachodnio-Pomorskiego. Są to zarówno całościowe strategie rozwoju, jak również strategie branżowe: Strategie rozwoju dla gmin i powiatów, Strategie Ekoenergetyczne Gmin, Lokalne Plany Rewitalizacji, Studia wykonalności inwestycji, analizy i diagnozy.

Ze względu na konieczność posiadania przez Gminy opracowania oraz brak doświadczonych organizacji
na rynku lokalnym, poszerzyliśmy naszą ofertę o opracowanie: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”.

 

Termin wykonania opracowania: do 4 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt opracowania uzależniony jest od ilości mieszkańców Gminy, dodatkowo obniżony w przypadku gdy Gmina sama nawiąże kontakt z Instytutem Karpackim.