Start arrow Usługi arrow Studia wykonalności
Studia wykonalności E-mail

Instytut Karpacki specjalizuje się w opracowywaniu studiów wykonalności. Głównie są to dokumenty przygotowywane w celu uzyskania przez samorządy lokalne dofinansowania ze środków ZPORR na realizację projektów infrastrukturalnych.

Do końca 2005 roku Instytut Karpacki opracował studia wykonalności m.in. dla projektów związanych z budową/ rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, budową sortowni odpadów, przebudową i remontami dróg, budową sal gimnastycznych, krytych pływalni, termomodernizacją, przebudową rynku w Starym Sączu, informatyzacją szpitala, zakupem karetki.

 Studia wykonalności opracowywane przez Instytut Karpacki stanowią kluczowe załączniki do dokumentacji składanej o dofinansowanie realizacji projektów. Dofinansowanie na budowę kanalizacji sanitarnej (całkowity koszt inwestycji ok. 18 mln zł) uzyskała np. Nowa Sarzyna.

 

Instytut Karpacki zrealizował następujące studia wykonalności: 

 

L.p.

Zleceniodawca

Temat projektu

1

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego:

Projekt niedochodowy “Małopolskie miasteczka z klimatem”

2

Miasto i Gmina Stary Sącz

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Przebudowa średniowiecznego Rynku starosądeckiego i jego otoczenia” zgodnie z metodologią UNIDO dla projektów niedochodowych

3

Gmina Rytro

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rytro” zgodnie z metodologią UNIDO dla projektów niedochodowych

4

Gmina Niedźwiedź

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Dokończenie budowy Sali Gimnastycznej w Koninie" zgodnie z metodologią UNIDO dla projektów niedochodowych i wytycznymi ZPORR

5

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Haczów (do Morwawy)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

6

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Jasionów p. wieś” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

7

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Buków przez wieś” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

8

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Malinówka- (Mogiły)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

9

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Haczów (do Morwawy)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

10

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Wzdów- (Nowa Wieś)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

11

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont dróg gminnych, osiedlowych i placów postojowych w centrum wsi Haczów” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

12

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Haczów do drogi powiatowej 19331 (p. kładkę)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

13

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Malinówka (szkoła)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

14

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Jabłonica Polska Budzyń+Obwodnica+Łącznik)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

15

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Jasionów- (Czekaj)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

16

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Trześniów (do oczyszczalni)” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

17

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Remont drogi gminnej Wzdów- Górki” zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

18

Gmina Haczów

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trześniowie" zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

19

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

20

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Studium Wykonalności dla projektu inwestycyjnego pn. "Przebudowa lokalnej hydroforni na stację uzdatniania wody w miejscowości Sarzyna" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

21

Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Sędziszowie Małopolskim" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

22

Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Rędziny- Wschód" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

23

Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami na Osiedlu Rędziny" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

24

Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości dla nowo powstających firm" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

25

Gmina Rymanów

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Budowa krytej pływalni w Rymanowie Zdroju" zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

26

Gmina Rymanów

Studium Wykonalności dla projektu pn. "Kanalizacja sanitarna w gminie Korczyna" zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

27

Gmina Korczyna

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza, Bzianka, Sieniawa, Głębokie, Rymanów-Bartoszów" zgodnie z metodologią UNIDO zaadaptowaną do wymogów ZPORR

28

Gmina Jodłowa

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Budowa sortowni odpadów w gminie Jodłowa" zgodnie z wymogami ZPORR

29

Miasto i Gmina Stary Sącz

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Dobudowa sali gimnastycznej do budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gołkowicach" zgodnie z metodologią określoną w Ogólnym Podręczniku Wdrażania ZPORR

30

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Modernizacja drogi powiatowej 2300R  JasieńBandrów” – Jałowe –

Zrealizowano w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

31

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół w Lubaczowie”

Zrealizowano w kooperacji z Fundacją Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu

32

Starostwo Powiatowe w Lesku

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Modernizacja drogi powiatowej Manasterzec- Bezmiechowa Górna”

Zrealizowano w kooperacji z Fundacją Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu

33

Starostwo Powiatowe w Busku

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej w powiecie buskim”

Zrealizowano w kooperacji z Fundacją Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu

34

Starostwo Powiatowe w Kielcach

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Zintegrowany System Informacji Turystycznej w powiecie kieleckim”

Zrealizowano w kooperacji z Fundacją Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu

35

Starostwo Powiatowe w Skarżysku- Kamiennej

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na bezpośrednie i pośrednie wspieranie przedsiębiorczości w ramach tworzonego Centrum Funduszy Pomocowych i Promocji Biznesu przy Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kamiennej”

Zrealizowano w kooperacji z Fundacją Wiedza i Rozwój przy PWSZ w Nowym Sączu

36

Gmina Niedźwiedź

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej” zgodnie z wymogami ZPORR

37

Miasto i Gmina Nowa Sarzyna

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Łukowa-Jelna- Baranówka” zgodnie z wymogami ZPORR

38

Miasto i Gmina Krynica- Zdrój

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Przebudowa drogi gminnej Mochnaczka Niżna- Jakubik”

39

Miasto i Gmina Krynica- Zdrój

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Budowa drogi Mochnaczka Wyżna- Kopciowa”

40

Miasto i Gmina Krynica- Zdrój

Studium Wykonalności dla projektu pt. "Przebudowa Drogi Gminnej Polany"

41

Miasto i Gmina Krynica- Zdrój

Studium Wykonalności dla projektu związanego z rewitalizacją terenów wokół Harcówki na os. Źródlana

42

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Studium Wykonalności dla projektu "Przebudowa drogi powiatowej nr 25317 Ptaszkowa- Wojnarowa"

43

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Informatyzacja Szpitala SP ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej” zgodnie z wymogami ZPORR

44

Gmina Jabłonka

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Lipnica Mała- etap IV wykonawczy” zgodnie z wymogami ZPORR

45

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Budowa drogi powiatowej nr 14413 Sulisławice – Lgota Leśna” zgodnie z wymogami ZPORR

46

Starostwo Powiatowe w Olkuszu

Studium Wykonalności dla projektu pt. „Budowa drogi powiatowej nr 14408 KosmolówZederman na odcinku Zadole Kosmolowskie – Zederman” zgodnie z wymogami ZPORR –

47

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Opracowanie Analizy finansowej inwestycji: Zakup karetki pogotowia z wyposażeniem na potrzeby Szpitalnego Oddziału Medycznego działającego w ramach ZOZ w Dębicy

48

Urząd Gminy Niedźwiedź

Studium Wykonalności wniosku do Sektorowego Programu Operacyjnego dla wsi Poręba