Start arrow About us arrow Fundusz inwestycyjny Instytutu Karpackiego
Fundusz inwestycyjny Instytutu Karpackiego E-mail

W ramach funduszu zostało powołanych 10 spółek. Poniżej prezentujemy Państwu opis powołanych spółek i informacje o zrealizowanych wyjściach kapitałowych.

 

> Monit Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to  9 500,00 PLN.  Udziały posiadają:  Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.

Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja systemu parkowania kierowców mająca na celu zmniejszenie zużycia paliwa przez transport miejski i tym samym zmniejszenie emisji szkodliwych substancji wytwarzanych przy spalaniu paliwa.

 

 

 > Remotio Sp. z o.o. założona 06-12-2016. Kapitał zakładowy spółki to  9 500,00 PLN.  Udziały posiadają:  Instytut Karpacki oraz osoba fizyczna.

Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za redukcję zanieczyszczeń w układzie tzw. smart city a także uzyskanie  dochodowości spółki na produkcji i sprzedaży technologii redukujących zanieczyszczenia w przestrzeni jednostek samorządu terytorialnego.

 

www.remotio.pl   

> Smart Lighting Sp. z o.o. założona 11-09-2014. Kapitał zakładowy spółki to  701 100,00 PLN.  Udziały posiadają:  Instytut Karpacki, Forum Inicjatyw Informatycznych Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.

Misją spółki jest ochrona środowiska oraz optymalizacja kosztów dla wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za oświetlenie uliczne poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych we współpracy z nowoczesnymi systemami oświetlenia LED.  

 

www.smartl.pl 

 

     

  > Taploft Sp. z o.o. założona 16-12-2011. Instytut Karpacki objął 42,65% udziałów pokrywając je wkładem gotówkowym w wysokości 682 400,00 PLN. Pozostałymi udziałowcami w Spółce są Can't Stop Games Sp. z o.o. oraz osoba fizyczna.

Celem projektu jest stworzenie studia deweloperskiego, które będzie projektować społecznościowe gry na smartfony, tablety i inne platformy mobilne z dostępem do Internetu itp. Misją spółki jest aktywny udział w światowym rynku innowacyjnych form rozrywki elektronicznej, projektowanie komunikacji mobilnej oraz tworzenie i animowanie globalnych społeczności skupionych wokół produktów firmy.

 
www.taploft.com 
 

   

> iGPM Sp. z o.o. założona 20-07-2011. kapitał zakładowy wynosi 1 120 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 526 500,00 PLN, Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w kwocie 470 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały.

Misją spółki jest działanie poprzez technologie informatyczne na rzecz właścicieli i użytkowników nieruchomości w kierunku optymalizacji wykorzystania posiadanych przez nich zasobów i wzrostu jakości usług oferowanych przez nowoczesne budynki.

Główne cechy powstałego systemu GPM, które mają zapewnić sukces rynkowy i przewagę konkurencyjną,  to  nowatorskie  podejście  do  całościowego  zarządzania  infrastrukturą budynku i jego użytecznościami, integracja wielu cząstkowych systemów w jedno narzędzie oraz  dostarczanie  aglomerowanych  danych  zarządczych  do wszystkich  poziomów  nadzoru managerskiego i właścicielskiego danej nieruchomości lub zespołów budynków.

 

www.igpm.pl

 

 

> Mobeelizer Sp. z o.o. założona 27-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 1 092 000,00 PLN. Udziały posiadają Instytut Karpacki w kwocie 532 000,00 PLN oraz Quantum Mobile Solutions 560 000,00 PLN.

Misją spółki jest działanie na rzecz rozwoju firm i instytucji poprzez dostarczanie im nowoczesnych narzędzi IT do wspierania rozproszonych procesów biznesowych oraz zarządzania grupami mobilnych pracowników i partnerów handlowych. Spółka dostarcza klientom wysokiej klasy oprogramowania do zarządzania pracownikami  mobilnymi,  koordynowania  rozproszonych  procesów  zbierania danych terenowych,  zarządzania  rozproszonym  majątkiem,  flotami  samochodowymi  oraz maszynami,  kontrolą  służb  terenowych pracowników mobilnych  i  rozproszonych procesów  biznesowych, odbywających się poza strukturami firmy macierzystej.

 

www.mobeelizer.com  

 


> NET MOBILE Sp. z o.o.  została założona 24-06-2011. Kapitał zakładowy wynosi 2 700 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut karpacki w kwocie 796 500,00 PLN, Soforre Sp. z o.o. w kwocie 1 620 000,00; osoby fizyczne pozostałe udziały.

Przedmiotem działalności spółki jest budowanie i dostarczanie komunikatów alarmowych oraz informacyjnych, dystrybuowanych poprzez urządzenia mobilne poprzez zintegrowaną platformę zarządzania i dystrybucji ostrzeżeń dla użytkowników mobilnych tzw. AlarmSMS.  AlarmSMS dostarcza informacji mieszkańcom Polski o potencjalnych zagrożeniach. Ma na celu poprawę  bezpieczeństwa  poprzez szereg dostępnych produktów i usług takich jak ostrzeganie/informowanie o zagrożeniach. AlarmSMS jest przeznaczony dla każdego, kogo interesują warunki pogodowe, to jest dla kierowców, żeglarzy, turystów, mieszkańców zarówno małych jak i wielkich miast.


www.net-mobile.eu

 

 

  > Sillcoal sp. z o.o. powstała  27-06-2011 roku. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 090 000,00 PLN. Udziały posiadają: Instytut Karpacki 530 000,00 PLN; osoby fizyczne pozostałe udziały.

Spółka działa na rzecz środowiska poprzez obniżenie zużycia pierwotnych paliw w gospodarce, dzięki rozwijaniu technologii bezpiecznych paliw alternatywnych. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja paliw alternatywnych nowej generacji, a szczególnie hydrozolu.

   W marcu 2013r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.

 

> Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. została założona 21-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to 484 000,00 PLN.  Udziały posiadają: Instytut Karpacki w kwocie 192 000,00 PLN, Aster Thermoakoestische Systemem w kwocie 192 000,00 PLN, osoby fizyczne pozostałe udziały. 

Przedmiotem działalności spółki Thermo Acoustic Solutions Sp. z o.o. jest dostarczanie gotowych rozwiązań modelowych i know-how dla wszystkich branż gospodarki, gdzie pojawia się energia odpadowa o odpowiednich parametrach technicznych. Misją spółki jest działanie na rzecz globalnego obniżenia zużycia energii oraz poprawy komfortu życia i pracy ludzi poprzez wykorzystanie technologii termo-akustycznego przetwarzania energii odpadowej na energię użytkową.

 
 

> iRWN Sp. z o.o. została założona 02-12-2010 roku. Kapitał zakładowy spółki to  3 000 000,00 PLN.  Udziały posiadają:  Instytut Karpacki w kwocie 780 000,00 PLN, Rehact AB, Szwecja w kwocie 810000,00 PLN oraz Inergy Sp. z o.o. w kwocie 1 410 000,00 PLN.

Misją spółki jest działanie dla poprawy komfortu życia i pracy ludzi, użytkujących różne rodzaje nieruchomości poprzez dostarczanie przyjaznej dla człowieka technologii cieplnej zbudowanej w oparciu o urządzenie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC). Spółka będzie zajmowała się produkcją urządzenia o nazwie Osiowy Wymiennik Ciepła (OWC) na potrzeby inteligentnych systemów grzewczych w technologii ISG®.

W kwietniu 2012r. Instytut Karpacki sprzedał swoje udziały w spółce i wyszedł kapitałowo z inwestycji.
 

 

 

Image

    "Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość"

Kapitał inwestycyjny pozyskany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ( Działanie 3.1 PO IG Inicjowanie działalności innowacyjnej)