Start arrow Wydarzenia arrow wizyta studyjna w dn.23.04.2010- Miszkolc, Węgry
wizyta studyjna w dn.23.04.2010- Miszkolc, Węgry E-mail

23 kwietnia 2010


               Po przyjeździe, nastąpiło spotkanie w firmie Polus Programiroda Kft. Współpracującej z firmą Uni-flexys Nonprofit Ltd., w Miszkolcu. Firma udziela wsparcia węgierskim SME. Głównym obszarem działalności firmy jest pomoc w tworzeniu tzw. klastrów.

 W czasie spotkanie podjęta została dyskusja na temat tworzenia klastrów, przedstawiono przykładowy klastr firm informatycznych, omówiono zasady ich tworzenia i kooperacji. Przedstawiono również najważniejsze informacje z konferencji w Bratysławie, w czasie której wystąpienia mieli naukowcy oraz praktycy zajmujący się tematyką klastrów. Rozmawiano także o polskim doświadczeniu w tym temacie. Spotkanie było niezwykle owocne, strony przekazały wiele cennych wskazówek.

Po wizycie w firmie reprezentacja Instytutu Karpackiego wraz z przedstawicielami ImCRC udała się na obiad. Kontynuowano rozmowę na temat klastrów, która wzbudziła niezwykłe zainteresowanie. Rozmawiano także na aktualne tematy gospodarcze i polityczne. Swoje miejsce w rozmowach znalazły także przykre wydarzenia, które dotknęły Polskę- katastrofa prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.

Po obiedzie nastąpiła sesja plenarna poświęcona podsumowaniu realizacji projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”. Przedstawiono zrealizowane wskaźniki, opowiedziano o trudnościach i przeszkodach pojawiających się w czasie realizacji. Skupiono się głównie na pozytywach płynących z realizacji projektu, przedstawiono założenia kampanii promocyjnej, która ma na celu min. reklamę serwisu www.marketcontact.eu by zintensyfikować ruch na platformie, wymianę informacji a poprzez to zwiększyć możliwości nawiązania współpracy firm z regionu Karpat. Po prezentacji dyskusję na temat projektu kontynuowano w czasie panelu.

Wizytę podsumowującą realizację projektu "Karpackie Centrum Przedsiębiorczości" można uznać za udaną. Image