Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta studyjna w dniach 12-14 października 2009 r.
Wizyta studyjna w dniach 12-14 października 2009 r. E-mail
      W dniach 12-14 października 2009 odbyła się wizyta studyjna Partnerów współpracujących z Fundacją Instytut Karpacki w ramach projektu "Karpackie Centrum przedsiębiorczości". W wizycie uczestniczyły osoby reprezentujące organizację z Ukrainy: Association for Economic Development z siedzibą w Ivano-Frankovsku w składzie: Kovaliv Mariya, Jakymiv Iryna, Lyskanych Olga.

 

****************************************************************************************************************************

 

Pierwszego dnia wizyty, goście mieli okazję zapoznać się z inwestycjami realizowanymi w Nowym Sączu ze środków unijnych. Zwiedzili miasto i obejrzeli ciekawe zabytki. Odwiedzili Miasteczko Galicyjskie, ruiny zamku, synagogę.

W czasie prezentacji podejmowane były tematy dotyczące sytuacji gospodarczej na Ukrainie - co należy zmienić, jakie rozwiązania wprowadzić by urzeczywistnić wejście kraju do struktur UE. Ponadto dyskutowano o problemach pojawiających się na granicy polsko-ukraińskiej.

   ****************************************************************************************************************************

           Drugiego dnia wizyty, goście udali się na spotkanie zorganizowanie w firmie FAKRO, produkującej okna dachowe. Na wstępie  przedstawiona została krótka prezentacja o firmie, przygotowana przez Dariusza Chorużyka, Młodszego Specjalistę  ds. Eksportu.

 

Po ciekawej prezentacji, połączonej z dyskusją na temat sytuacji pracowników na Ukrainie, działa tam bowiem fabryka FAKRO, goście udali się na zwiedzanie zakładu. Odwiedzili halę produkcyjną, laboratorium pomiaru jakości, magazyn i wiele innych specjalistycznych pomieszczeń.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następne działanie tego dnia to wizyta w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, która należy do jednej z największych, zajmujących czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół prywatnych. Gości przyjęła Urszula Potoniec – Mędoń, koordynator ds. wymian studenckich w ramach programu ERASMUS wraz z rektorem Andrzejem Buzlakiem. Omówiono szczegółowo współpracę z Ukrainą. Szkoła wkroczyła bowiem zdecydowanym krokiem z ofertą edukacyjną na Ukrainę, uważając kraj jako atrakcyjny pod względem pozyskania studentów. Rozmawiano więc z gośćmi o możliwościach współpracy, szansach i zagrożeniach a także regulacjach prawnych utrudniających wzajemną współpracę na tej płaszczyźnie. Spotkanie było owocne w wiele ciekawych spostrzeżeń i uwag, padły deklaracje współpracy i wymiany szerszych informacji.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

           

 Po obiedzie odbyło się spotkanie plenarne. W czasie jego trwania, uczestnicy wizyty studyjnej przedstawili swoje instytucje, opowiedzieli o sobie, swojej pracy i działalności. Po krótkim wstępie nastąpiła prezentacja multimedialna pt. „Polskie Karpaty. Ogólna charakterystyka, profil społeczno-ekonomiczny”, przedstawiająca zebranym region karpacki.

 

  Instytut Karpacki przedstawił gościom swoje doświadczenie w dziedzinie kreowania Strategii Ekoenergetycznych i studiów wykonalności dla przedsięwzięć ekoenergetycznych, jak również podejmowania działań innowacyjnych. Kwestia ta wzbudziła duże zainteresowanie wśród zebranych gości. Uczestnicy panelu uzyskali więc cenne wskazówki, które będą mogli wykorzystać w dalszej pracy.

 

Po zakończeniu panelu, odbył się warsztat ” Franchising i benchmarking”. W czasie jego trwania poruszane były zagadnienia teoretyczne franchisingu, przedstawiono również jego przykłady zarówno w Polsce jak i na świecie oraz zagadnienia benchmarkingu, jako nowoczesnej metody zarządzania przedsiębiorstwem. *************************************************************************************************************************

           

            Trzeciego dnia w godzinach rannych goście opuścili Nowy Sącz.

 

 

Wizytę studyjną, zorganizowaną w ramach realizacji projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” można uznać za udaną. Postawione cele zostały osiągnięte. Uczestnicy wizyty i jej organizatorzy wynieśli z niej szereg cennych doświadczeń, nawiązali nowe kontakty i uzyskali ciekawe informacje.