Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta studyjna w dniach 28.04-30.04.2009 w Rumunii
Wizyta studyjna w dniach 28.04-30.04.2009 w Rumunii E-mail

W dniach od 28 do 30 kwietnia przedstawiciele Fundacji Instytut Karpacki uczestniczyli w Wizytach Studyjnych u Partnerów współpracujących z Fundacją w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

 

Wizyta miała miejsce w Rumunii (29-30 kwiecień) w miejscowości Oradea, gdzie siedzibę swoją ma organizacja Fundatia Alternative (FAR)– partner projektu.

 


Pierwszego dnia wizyty po przyjeździe nastąpiło spotkanie z przedstawicielami Partnerów. W czasie kolacji dyskutowano o projekcie „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”, postępach w jego realizacji, podejmowanych działaniach oraz działaniach planowanych. Przedstawione zostały pozostałe projekty realizowane przez IK.

Camelia Gaidos opowiedziała o działalności FAR, przedstawiła również pokrótce realizowane projekty. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy RoMarketing, zajmującej się prowadzeniem szkoleń dla firm z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, świadczą także pomoc szkoleniową dla MSP. Przedstawiciel firmy omówił główne kierunki działań, które polegają na świadczeniu usług doradczych, treningowych, pomoc w rekrutacji i selekcji pracowników. Po krótkiej prezentacji nastąpiła żywa dyskusja na temat sytuacji gospodarczej w Rumunii, pozycji  korporacji oraz uregulowań prawnych dla MSP, pozytywnych konsekwencji wejścia Rumunii do struktur EU oraz sytuacji na pograniczu rumuńsko-ukraińskim.

 

**************************************************************************************************************

 

  Drugiego dnia przedstawiciele IK udali się na spotkanie zorganizowane na Uniwersytecie AGORA.

 

Image 

 

 

 

Uniwersytet to młoda, nowoczesna, prywatna  uczelnia stosująca wysokie standardy nauczania i badań, ciesząca się dużą popularnością w regionie. Delia Florian specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej i Wymian studenckich dokonała prezentacji Uniwersytetu. Opowiedziała o kierunkach studiów, o stosowanych metodach nauczania oraz o wymianach studenckich. Uniwersytet oprócz studiów stacjonarnych oferuje krótkie kursy  specjalistyczne dla pracowników sektora  przemysłu, regionalnych MSP  oraz służb specjalnych. Kursy maja na celu ułatwienie transferu wiedzy i nowych technologii do praktyki przemysłowej, przedsiębiorców czy sektora publicznego. W czasie prezentacji pojawiła się propozycja rozpoczęcia współpracy z Wyższą Szkoła Biznesu z Nowego Sącza  w sferze wymiany studentów oraz doświadczeń. Uniwersytety te są bowiem do siebie podobne na wielu płaszczyznach. Na zakończenie spotkania nastąpiła wymiana kontaktów oraz przekazane zostały broszury na temat projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

 

Po wizycie na Uniwersytecie Agora odbył się warsztat na temat: „Mały przemysł rolno-spożywczy”. Podczas warsztatów zaprezentowana została w pierwszej kolejności charakterystyka polskiego rolnictwa tj. dane dotyczące: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego. Przedstawione zostały podstawowe wskaźniki: ilościowe, kwotowe i procentowe dotyczące polskiego sektora rolniczego. Kolejne zagadnienie, które znalazło się w programie warsztatów to: integrowana produkcja rolnicza. Następne pole rozważań stanowiła sytuacja polskiego sektora spożywczego. Wśród zagadnień znalazły się również: Program Poznaj Dobrą Żywność oraz system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w UE. Niejako odrębny obszerny blok tematyczny stanowiła problematyka eksportu i importu artykułów rolno – spożywczych. W jej zakresie znalazły się m.in.: statystyka handlu zagranicznego polskiego przemysłu rolno – spożywczego; bariery rozwoju i czynniki ryzyka stojące przed producentami żywności w Polsce, konkurencyjność produktów rolno – spożywczych w handlu z krajami UE.

W czasie warsztatu dyskutowano na temat poruszanych w prezentacji kwestii. Odbyła się żywa dyskusja na temat sytuacji sektora rolniczego w Rumunii.

 

Po obiedzie odbyła się sesja plenarna. Po oficjalnym przywitaniu zebranych gości przez Panią Camelię Gaidos, która dokonała przedstawienia delegacji z Instytutu Karpackiego, nastąpiła prezentacja multimedialna projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

Image

 

Przedstawiono funkcjonowanie wortalu www.marketcontact.eu, zaprezentowano umieszczoną tam bazę danych, zademonstrowano sposób rejestracji, jak również przestawiono inne ciekawe elementy wortalu: szablony komunikacyjne, wzory umów handlowych, z których mogą korzystać  SME. Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego uczestnicy wizyty studyjnej przedstawili swoje instytucje, opowiedzieli o sobie, swojej pracy i profilu działalności prowadzonych firm omówione zostały szanse i możliwości wykorzystania wortalu informacyjnego www.marketcontact.eu do nawiązywania współpracy w regionie karpackim.

 

***************************************************************************************************************

 

 

Trzeciego dnia  delegacja Instytutu Karpackiego, w godzinach rannych udała się z wizytą do przedstawicielstwa firmy CELESTICA w Oradea.

 

Image 

 

 

Na wstępie przedstawiony został profil firmy CELESTICA z centralą w Toronto, która należy do znanych na świecie korporacji, mających przedstawicielstwa na trzech kontynentach, zatrudniająca ponad 38,000 osób na całym świecie.W dalszej części skupiono się na rumuńskim oddziale firmy, zajmującej się produkcją sprzętu elektronicznego dla znanych światowych marek takich jak LG, SAMSUNG oraz ich dystrybucją na Europę Środkowo-Wschodnią.

 

Po krótkiej prezentacji uczestnicy spotkania udali się do hali produkcyjnej, gdzie pokrótce omówiono proces produkcji, pokazano gotowe produkty. W czasie prezentacji zadawano wiele pytań dotyczących min. warunków zatrudnienia, opieki socjalnej dla pracowników, nowych technologii ora kwestii eksportowych.

 

Po wizycie w firmie CELESTICA nastąpiło podsumowanie trzydniowej wizyty, którą wszyscy jej uczestnicy uznali za owocną w nowe doświadczenia i kontakty.