Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta studyjna w dniach 26.04-28.04.2009 na Ukrainie
Wizyta studyjna w dniach 26.04-28.04.2009 na Ukrainie E-mail

 

W dniach od 26 do 28 kwietnia przedstawiciele Fundacji Instytut Karpacki uczestniczyli w Wizytach Studyjnych u Partnerów współpracujących z Fundacją w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

Wizyta miała miejsce na Ukrainie (26-28 kwiecień) w miejscowości Ivano-Frankovsk, gdzie siedzibę swoją mają organizacje: Association of Economic Development oraz Regional Tourist Information Centre  – partnerzy projektu.

 

Pierwszego dnia wizyty w godzinach rannych odbył się warsztat: „Przedsiębiorczość w ramach turystyki i sportu w regionie Karpat”. Na wstępie prezentacji przedstawiono definicję przedsiębiorczości, jej rozwój i charakterystyczne cechy. Następnie przedstawione zostały podstawowe trendy turystyczne w Polsce, wpływ turystyki na gospodarkę kraju, kierunki rozwoju i cele turystyki oraz znaczenie turystyki w ramach Wspólnoty Europejskiej. W czasie prezentacji uczestnicy zadawali wiele pytań, w związku z aspiracjami wejścia do struktur UE, dużą uwagę zwrócono na kwestie związane ze Strategią Lizbońską oraz innymi szansami dla rozwoju turystyki i sportu jakie niesie wstąpienie do UE.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy wizyty studyjnej udali się na obiad. Prowadzono rozmowy na temat projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”, dyskutowano o działaniach jakie były obecnie realizowane w jego ramach oraz o tych planowanych. Poruszano wiele ciekawych tematów min. temat o sytuacji gospodarczej Ukrainy, o możliwościach eksportowych i utrudnieniach jakie napotykają

 ukraińscy producenci chcący rozpocząć działalność eksportową swoich produktów na rynki UE 

 

*********************************************************************************************************

 

Drugiego dnia przedstawiciele IK udali się z wizytą do firmy „Technokomp”, jednej z wiodących firm na Ukrainie w dziedzinie produkcji plastikowych zabawek dla dzieci.

Image

Prezentacji firmy dokonał Pan Taras Slavatynskyy, Dyrektor Generalny, który na wstępie przedstawił zebranym historię firmy. Firma rozpoczęła działalność w 1997 roku. Pierwszym produktem były klasyczne klocki do układania z alfabetem rosyjskim i ukraińskim. Surowce do produkcji importowane są min. z Polski. Jednym z głównych dostawców jest Petrochemia Płock. W fabryce zatrudniony jest zespół inżynierów, którzy pracują nad przygotowaniem planów i matryc.

W związku z faktem, że Ukraina nie należy do UE, trudności w podejmowaniu działań eksportowych są znaczne. W tym kontekście padła propozycja, aby na stronie www.marketcontact.eu zamieszczane były materiały mówiące o zasadach eksportowych, czy certyfikaty jakości którymi mieliby się kierować producenci ukraińscy chcący rozpocząć działalność eksportową do Polski.

 

Następne działanie dnia to wizyta w firmie „Igrashka”, produkującej drewniane meble i akcesoria dla dzieci.

Image

W związku ze wzrostem popytu na produkty, propozycjami współpracy z IKEA, pojawiła się konieczność rozbudowy zakładu. Istotnym problem jest jednak brak odpowiedniej powierzchni gruntów pod zabudowę. Władze niechętnie sprzedają państwowe grunty prywatnym firmom. Jest to problem powszechny na Ukrainie, z którym boryka się wiele firm. Ich rozwój utrudniają władze centralne. W czasie prezentacji padały pytania dotyczące kwestii importu i eksportu, kwestii socjalnych dla pracowników, współpracy międzynarodowej. W dalszej części zaprezentowano projekt „ Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”, przekazano materiały informacyjne.

 

Po obiedzie rozpoczęła się sesja plenarna. Po oficjalnym przywitaniu zebranych gości przez Panią Nataliye Gasyuk i przedstawieniu delegacji z Instytutu Karpackiego, nastąpiła prezentacja multimedialna projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

Image

Zaprezentowane zostały główne cele projektu, opowiedziano o zrealizowanych działaniach projektu jak również o tych, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Przedstawiono funkcjonowanie wortalu www.marketcontact.eu, zaprezentowano umieszczoną tam bazę danych, zademonstrowano sposób rejestracji.

W dalszej części nastąpiła prezentacja dokonana przez  Wołodymyra Popovycha, szefa Głównego Wydziału Gospodarki Regionalnej Administracji Państwowej w Ivano-Frankovsku na temat rozwoju małych przedsiębiorstw w regionie. Przedstawiony został profil działających w regionie SME, procentowy udział w skali kraju. Dyskutowano o trudnościach jakie napotykają przedsiębiorstwa na Ukrainie, o ograniczeniach i szansach jakie płynął z podjęcia ewentualnej współpracy międzynarodowej.

Następnie Vitalii Semkiv szef Głównego Wydziału Turystyki, Integracji Europejskiej, Stosunków Zagranicznych i Inwestycji Regionalnej Administracji Państwowej przedstawił zagadnienia z zakresu działalności inwestycyjnej w regionie.

Po wystąpieniu Pana Semkiv nastąpiła krótka prezentacja infrastruktury rynku małych przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie dokonana przez ,Olexandra Korchmara, Przewodniczącego Rady Dyrektorów spółki "Prykarpattia Financial Group". Wszystkie wystąpienia były niezwykle ciekawe i stały się źródłem żywej dyskusji podjętej w czasie panelu, po zakończonych prezentacjach.

 

*********************************************************************************************************

 

Trzeciego dnia  delegacja Instytutu Karpackiego, w godzinach rannych opuściła Ivano-Frankovsk, udając się na wizytę studyjną do Rumunii.