Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta studyjna w dniach 23.04-25.04.2009 na Węgrzech
Wizyta studyjna w dniach 23.04-25.04.2009 na Węgrzech E-mail

 

W dniach od 23 do 25 kwietnia przedstawiciele Fundacji Instytut Karpacki uczestniczyli w Wizytach Studyjnych u Partnerów współpracujących z Fundacją w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

Wizyta miała miejsce na Węgrzech (23-25 kwiecień) w Miszkolcu, gdzie siedzibę swoją mają organizacje: Innovation Management Cooperation Centre (ImCRC) – partnerzy projektu.                                     ************************************************************************************************************

 

Pierwszego dnia wizyty po przyjeździe, nastąpiła wizyta w firmie Miskolci Turkisztikai Kft, która jest głównym zarządcą kompleksu SPA – Barlangfurdo w Miszkolcu.

 

Image

 

Na wstępie nastąpiła prezentacja firmy, omówione zostały główne płaszczyzny działalności, związane nie tylko z promocją kompleksu SPA lecz również z promocją turystyki w regionie, na co firma kładzie duży nacisk. Przedstawiona została historia powstania kompleksu, która sięga XVI w. Dzięki przystąpieniu Węgier do struktur UE, modernizacja i rozbudowa kompleksu nabrała tempa. Duża część inwestycji realizowana jest bowiem w oparciu o środki pomocowe płynące z UE. W czasie prezentacji obiektów goście zadawali wiele pytań dotyczących promocji, kwestii finansowych, wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań, planowanych inwestycji.  

 

Po obiedzie nastąpiła prezentacja miasta Miszkolc prowadzona przez Pana Piotra Barkanyi. Przedstawiono najważniejsze zabytki miasta oraz inwestycje realizowane ze środków unijnych. W trakcie prezentacji rozmawiano o przedsięwzięciach promocyjnych, podejmowanych przez miasto w celu przyciągnięcia turystów.

 

Dzień owocny był w wiele ciekawych doświadczeń.

 

************************************************************************************************************

Drugiego dnia wizyty goście udali się na spotkanie do firmy Uni-flexys Nonprofit Ltd., działającej przy Uniwesytecie w Miszkolcu. Firma udziela wsparcia SME z regionu Borsod-Abauj-Zemplen, ale także z Węgier. Na początku nastąpiła prezentacja firmy, jej założeń, realizowanych i planowanych przedsięwzięć. Głównym założeniem firmy jest pomoc w tworzeniu tzw. klastrów przemysłowych. Pomysł polega na zrzeszaniu SME w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku. Klastry są ogromną szansą dla SME bowiem, małe przedsiębiorstwa w kooperacji z wielkimi osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, akademickich instytucji oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze. Firma Uni-flexys pomaga w tworzeniu różnego rodzaju klastrów. Najpopularniejszy z nich to klaster informatyczny. Prezentacja była niezwykle ciekawa, rozbudziła żywą dyskusję na przedstawiony temat. Praktyka klastrów nie jest bowiem stosowana w Polsce na taką skalę.

 

  Image

 

 

Po obiedzie odbył się warsztat na temat: „Mały przemysł rolno-spożywczy”. Podczas warsztatów zaprezentowana została w pierwszej kolejności charakterystyka polskiego rolnictwa tj. dane dotyczące: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, rolnictwa ekologicznego. Przedstawione zostały podstawowe wskaźniki: ilościowe, kwotowe i procentowe dotyczące polskiego sektora rolniczego. Kolejne zagadnienie, które znalazło się w programie warsztatów to: integrowana produkcja rolnicza. Następne pole rozważań stanowiła sytuacja polskiego sektora spożywczego. Wśród zagadnień znalazły się również: Program Poznaj Dobrą Żywność oraz system ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych w UE. Niejako odrębny obszerny blok tematyczny stanowiła problematyka eksportu i importu artykułów rolno – spożywczych. W jej zakresie znalazły się m.in.: statystyka handlu zagranicznego polskiego przemysłu rolno – spożywczego; bariery rozwoju i czynniki ryzyka stojące przed producentami żywności w Polsce, konkurencyjność produktów rolno – spożywczych w handlu z krajami UE.

 

  Image

 

Po warsztatach o godzinie 18:00 odbyła się sesja plenarna. Na początku spotkania nastąpiła prezentacja  multimedialna projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” oraz Instytutu Karpackiego. Zaprezentowane zostały główne cele projektu, opowiedziano o zrealizowanych działaniach projektu jak również o tych, które będą realizowane w najbliższej przyszłości. Przedstawiono funkcjonowanie wortalu www.marketcontact.eu, zaprezentowano umieszczoną tam bazę danych, zademonstrowano sposób rejestracji, jak również przestawiono inne ciekawe elementy wortalu: szablony komunikacyjne, wzory umów handlowych, z których mogą korzystać  SME. Projekt wzbudził zainteresowanie wśród zebranych gości, którzy zadawali wiele pytań.

 

Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny na temat uwarunkowań ekonomiczno-społecznych podejmowania współpracy pomiędzy MSP, JST i NGO. Rozmawiano także na temat wortalu. Omówiono  szanse i możliwości jego wykorzystania do nawiązywania współpracy w regionie. Przedstawiciele firm zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie i korzystania z zamieszczonych tam informacji

 

  ************************************************************************************************************* 

Trzeciego dnia w godzinach rannych odbył się kolejny warsztat „Przedsiębiorczość w ramach turystyki i sportu w regionie Karpat“. Przedstawiono Na wstępie prezentacji przedstawiono definicję przedsiębiorczości, jej rozwój i charakterystyczne cechy. Następnie przedstawione zostały podstawowe trendy turystyczne w Polsce, wpływ turystyki na gospodarkę kraju, kierunki rozwoju i cele turystyki oraz znaczenie turystyki w ramach Wspólnoty Europejskiej. Omówiona została Strategia Lizbońska i szanse z nią związane  dla rozwoju turystyki.

W dalszej kolejności scharakteryzowany został  region karpacki i jego bogactwo naturalne, omówiono Program Zielone Karpaty. Następnie omówione zostały zagadnienia związane z tematyką sportu. Przedstawiono ważniejsze międzynarodowe organizacje sportowe oraz imprezy a także sposób realizacji przez Polskę i Ukrainę finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Po warsztacie uczestnicy wizyty studyjnej udali się na obiad w czasie którego

kontynuowali rozmowę na tematy poruszone w czasie prezentacji. Nastąpiło

podsumowanie wizyty studyjnej, którą uznano za niezwykle ciekawą.

Po obiedzie reprezentacja IK udała się na spotkanie do Ivano-Frankovska.