Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta Studyjna na Węgrzech i Rumunii w dniach 11-15 marzec 2009r.
Wizyta Studyjna na Węgrzech i Rumunii w dniach 11-15 marzec 2009r. E-mail

W dniach od 11 do 15 marca przedstawiciele Fundacji Instytut Karpacki uczestniczyli w Wizytach Studyjnych u Partnerów współpracujących z Fundacją w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”.

 

Pierwsza wizyta miała miejsce w Rumunii (11-13 marzec) w miejscowości Baia Mare, gdzie siedzibę swoją ma organizacja The Development Center for Small and Medium Size Enterprises Foundation Maramures – CDIMM – partner projektu.

 

Pierwszego dnia wizyty po obiedzie, delegacja Instytutu Karpackiego, wraz z przedstawicielami CDIMM Maramures, pod przewodnictwem Pani Margarety Capilnean udała się z wizytą do S.C. TechnoCAD S.A, znanej rumuńskiej firmy zajmującej się projektowaniem komputerowym. Firma zatrudnia wysokiej klasy specjalistów i ekspertów. Wykonuje projekty dla wielu zagranicznych firm, współpracując głównie z firmami niemieckimi i austriackimi. W czasie wizyty rozmawiano o możliwościach podjęcia współpracy z firmami i ekspertami z Polski oraz o korzyściach płynących z wykorzystania wortalu informacyjnego www.marketcontact.eu do podjęcia ewentualnej współpracy.

Kolejnym działaniem tego dnia była wizyta w firmie  Itdor produkującej odzież ochronną. Prezentację firmy przeprowadził inż. Lilie Tudor – menadżer generalny.

 

Drugiego dnia wizyty, goście o godzinie 10.00 udali się na spotkanie zorganizowane w firmie  Civil Constuction, zajmującej się produkcją elementów do konstrukcji domów z drewna jak również samą budową domów.

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Po obiedzie o godzinie 16.00 odbyła się sesja plenarna. Po oficjalnym przywitaniu zebranych gości przez Prezesa CDIMM Radu BIG, została przedstawiona prezentacja multimedialna projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” oraz Instytutu Karpackiego. Zaprezentowane zostały główne cele projektu, przedstawiono funkcjonowanie wortalu www.marketcontact.eu, zaprezentowano umieszczoną tam bazę danych, zademonstrowano sposób rejestracji, jak również przestawiono inne ciekawe elementy wortalu: szablony komunikacyjne, wzory umów handlowych, itp.

   

Image

 

Przedstawiciele firm zgłaszali chęć uczestnictwa w projekcie i korzystania z zamieszczonych tam informacji. Istnienie wortalu uznali za ciekawy pomysł i szansę bezpłatnej promocji własnej firmy. Rozmawiano także na tematy szans związanych z eksportem jak również zagrożeń jakie mogą się pojawić.


 

***********************************************************************************************************

 

Druga wizyta miała miejsce w dniach od 13 do 15 marca b.r. na Węgrzech w miejscowości Debrecen, gdzie swoją siedzibę ma Partner projektu: Ekstern-hungarian European Initiatives Foundation.

 

Pierwszego dnia wizyty nastąpiła prezentacja miasta Debrecen, której dokonał dr. József Galyasz. Przedstawione zostały najważniejsze inwestycje finansowane ze środków UE oraz zabytki miasta. Następnie delegacja IK wraz z przedstawicielami EEIF udała się na sesję plenarną, która odbyła się o godzinie 17.00.


Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugiego dnia wizyty, goście o godzinie 9.00 udali się z wizytą do Regionalnego Parku Przemysłowego i Innowacji, zajmującego  powierzchnię ponad 50 ha. Park ten działa na rzecz rozwoju gospodarczego regionu. Na jego terenie znajduje się wiele zagranicznych i krajowych przedsiębiorstw, które  realizują swoje innowacyjne inwestycje. Na terenie Parku znajduje się także inkubator przedsiębiorczości dla SME oraz Centrum Nowych Technologii.
Po wizycie w Parku Przemysłowym goście wizyty studyjnej udali się do Kasz-Coop Derecske Ltd., jednego z największych przedsiębiorstw rolnych w regionie, specjalizującego się w  handlu towarami rolnymi (maszyny, nawozy, nasiona) oraz w produkcji rolnej. Prezentacji firmy dokonał Imre Szabó, dyrektor Kasz-Coop Derecske Ltd. Prowadzono dyskusję na temat możliwości kooperacji z  firmami  z Polski.


Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzeciego dnia delegacja Instytutu Karpackiego, w godzinach rannych udała się  z wizytą na teren Parku Przemysłowego Kaba, na którego terenie funkcjonuje 13 przedsiębiorstw, zajmujących się głównie produkcją rolną oraz ecoenergetyką. Prezentacji dokonał György Ruszkabányai Dyrektor KabaPark Ltd.

Wizyta studyjna obfita była w wiele w ciekawych spotkań, w czasie których delegacja IK miała możliwość zapoznać się z otoczeniem biznesu w regionie Derecske.