Start arrow Wydarzenia arrow Konferencja w Warszawie w dniu 3 grudnia 2008 r.
Konferencja w Warszawie w dniu 3 grudnia 2008 r. E-mail

Dnia 3 grudnia 2008 roku w Hotelu Radisson w Warszawie odbyła się konferencja, której przedmiotem była prezentacja stanu zaawansowania i zakresu wdrażania Mechanizmów Finansowych w Polsce oraz przedstawienie związanych z nimi dobrych praktyk. Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz skali i kierunków wykorzystania MF dostępne są na stronie internetowej: www.eog.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Konferencja_EOG_3_grudnia.aspx

 

W konferencji uczestniczył Pełnomocnik Zarządu Fundacji Instytut Karpacki - Pan  Marek Kasieczka, który przedstawił krotką prezentację na temat wdrażanego przez Instytut Karpacki projektu PL0099 „Strategie ekoenergetyczne dla karpackich gmin”.

 

Image

Image  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     

Fundacja Instytut Karpacki uzyskała dofinansowanie na realizację trzech projektów w ramach obszarów priorytetowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009:

 

1.    „Strategie Ekoenergetyczne w Gminach Karpackich”. Projekt realizowany był w ramach priorytetu 2.2 Promowanie równoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, w okresie od 01-07-2007 do 31-12-2008 roku. Szczegółowy opis projektu w zakładce projekty zrealizowane.

2.    „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”. Projekt realizowany w ramach priorytetu 9 – Polityka regionalna i działania transgraniczne, w okresie od 01-05-2008 do 30-04-2010 roku. Szczegółowy opis projektu w zakładce projekty realizowane.

3.    „Ekologiczne Gminy Karpackie”. Projekt realizowany w ramach priorytetu – 2.2 Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami, w okresie od 01-11-2008 do 30-04-2010 roku. Szczegółowy opis projektu w zakładce projekty realizowane.

 

Image