Start arrow Wydarzenia arrow Wizyta Studyjna w dniach 11-15 listopada 2008 r.
Wizyta Studyjna w dniach 11-15 listopada 2008 r. E-mail


 

   

 

W dniach 11-13 listopada 2008 r. odbyła się czwarta wizyta studyjna Partnerów współpracujących z Fundacją Instytut Karpacki w ramach projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”. W wizycie uczestniczyły osoby reprezentujące organizacje z Węgier: Innovation Management Cooperation Research Center z Miscols w składzie: Peter Barkanyi, Norbert Berecki, Istvan Gaga, Helmuth Schupler oraz osoby reprezentujace organizacje z Rumunii: Alternatives Foundation Romania FAR z Ordea w składzie: Camelia Gaidos, Mihnea Bancui, Anamaria Mesaros.

 

Wizyta przebiegała podobnie jak poprzednie. Pierwszego dnia goście zapoznali się z inwestycjami realizowanymi w Nowym Sączu ze środków unijnych. Następnie udali się na spotkanie plenarne, które odbyło się w Starym Sączu. W czasie jego trwania, uczestnicy wizyty studyjnej przedstawili swoje instytucje, opowiedzieli o sobie, swojej pracy i działalności. Po krótkim wstępie nastąpiła prezentacja multimedialna w języku angielskim pt. „Polskie Karpaty. Ogólna charakterystyka, profil społeczno-ekonomiczny”, przedstawiająca zebranym region karpacki.

                                                                 Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Po zakończeniu prezentacji odbył się panel dyskusyjny, w czasie którego omówione zostały uwarunkowania kulturowe, ekonomiczno – społeczne podejmowania współpracy pomiędzy MŚP, JST i NGO. Instytut Karpacki przedstawił gościom swoje doświadczenie w dziedzinie kreowania Strategii Ekoenergetycznych i Studiów Wykonalności dla przedsięwzięć ekoenergetycznych, co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony zagranicznych gości.

   

           Drugiego dnia wizyty o godzinie 9.30 goście udali się na spotkanie zorganizowane w firmie FAKRO, produkującej okna dachowe. Na wstępie  przedstawiona została krótka prezentacja multimedialna o firmie w języku angielskim, przygotowana przez Grzegorza Podpłomyka, koordynatora ds. eksportu. Następne działanie tego dnia to wizyta w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, która należy do jednej z największych, zajmujących czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół prywatnych. Gości przyjęła Urszula Potoniec – Mędoń, koordynator ds. wymian studenckich w ramach programu SOCRATES ERASMUS oraz Prorektor ds. dydaktycznych Wiktor Patena. Przygotowana została prezentacja multimedialna w języku angielskim przedstawiająca genezę szkoły, ofertę edukacyjną, oraz współpracę międzynarodową uwzględniającą państwa regionu Karpat. Prodziekan Wiktor Patena przedstawił główne projekty i plany, które są realizowane lub będą realizowane w najbliższej przyszłości w celu przezwyciężania pojawiających się problemów związanych ze spadkiem liczby studentów oraz wzrostem konkurencyjności na rynku studiów wyższych. Przedstawione zostało również funkcjonowanie biura realizującego projekty ze środków Unii Europejskiej. 

    Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

Udział w spotkaniu brał również Dziekan katedry przedsiębiorczości i zarządzania WSB Michał Jasieński, który przedstawił zebranym gościom pomysły ewentualnej współpracy. Partnerzy z Węgier to członkowie organizacji prowadzącej centrum badawcze i zajmującej się zarządzaniem innowacjami, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród pracowników WSB. Pytali więc gości o zakres ich działalności, rodzaj prowadzonych badań i projektów, zaproponowali współpracę w tej dziedzinie.

Po spotkaniu w Wyższej Szkole Biznesu. Uczestnicy wizyty studyjnej udali się na obiad. Po obiedzie odbyła się prezentacja projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości”. Przedstawione zostały główne założenia projektu, omówiono działania jakie będą podejmowane w trakcie realizacji projektu, sposób przygotowania rekordu, oraz postęp prac.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

Trzeciego dnia zorganizowana została wycieczka do Krynicy. Goście mieli okazję spróbować znanych ze swych leczniczych właściwości wód mineralnych oraz podziwiać piękno górskiego krajobrazu.

 


Wizytę studyjną, zorganizowaną w ramach realizacji projektu „Karpackie Centrum Przedsiębiorczości” można uznać za udaną. Postawione cele zostały osiągnięte. Zarówno goście jak i organizatorzy wynieśli z niej szereg cennych doświadczeń.