Start arrow Inkubator Technologiczny
Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych - Inkubator Technologiczny E-mail

  

 

 

   

FUNDACJA INSTYTUT KARPACKI

 

realizuje projekt 

 

"Karpackie Centrum Inicjatyw Ekologicznych – Inkubator Technologiczny"

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 3.Kapitał dla Innowacji, działanie 3.1. Inicjowanie Działalności Innowacyjnej.

 

 

            Czas trwania projektu: 01.01.2009 do 31.08.2010

 

Celem strategicznym projektu jest stworzenie samofinansującego się Inkubatora przez Wnioskodawcę poprzez utworzenie przedsiębiorstwa (bądź dwóch) produkcyjno-handlowego dostarczającego na rynek urządzenia lub inne koncepcje pochodzące z Odnawialnych Źródeł Energii , w którym Wnioskodawca obejmie do 49% udziałów. Po około 5 latach nastąpi sprzedaż udziałów, a przychód z ich sprzedaży zostanie przekazany na dalszą działalność proinnowacyjną Inkubatora.


  Cele szczegółowe projektu to:

1.Założenie dwóch przedsiębiorstw związanych z urządzeniami lub innymi koncepcjami pochodzącymi z Odnawialnych Źródeł Energii, osiągających ponadprzeciętne wyniki finansowe wynikające z faktu premii pioniera i lidera rynku.

 

2.Osiągniecie przez każde przedsiębiorstwo stopy zwrotu minimum 300% wartości całkowitego nakładu początkowego na przedsiębiorstwo w ramach preinkubacji i wartości wkładu po okresie 5 lat.

 

3.Pozyskanie środków na finansowanie Inkubatora dzięki przychodom ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwach i realizacje kolejnych przedsięwzięć związanych z ekoenergetyką i ekologią.

 

4.Pozyskanie doświadczenia przez Inkubator Wnioskodawcy w ramach inkubowania przedsiębiorstw o wysokim poziomie innowacyjności związanej z ekoenergetyką.

 

5.Utworzenie funkcjonalnych działów badawczo-rozwojowych w ramach tworzonych spółek i korzystanie z ich zaplecza do rozwijania ekoenergetyki i innych rozwiązań służących do produkcji zielonej energii.

 

 

Realizacja projektu odbywać się będzie w 2 przewidzianych fazach:

1.Preinkubacji.

2.Wejścia kapitałowego do tworzonych przedsiębiorstw.

 

   

Proces preinkubacji podzielony będzie na 3 etapy:

  

1.Akcja promocyjno-informacyjna skierowana do potencjalnych przedsiębiorców.

 

2.Identyfikacja innowacyjnych Rozwiązań i sprawdzanie ich potencjału rynkowego.

 

3.Prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej opartej na wybranych

   Koncepcjach.

 

Szczegółowe informacje  o projekcie i zasadach uczestnictwa na stronie internetowej i pod numerem telefonu: 

 

   www.kogeneracja.org,   tel.: 503-152-770

 

 

Osoby do kontaktu: kierownik projektu: Jarosław Kowalik

 

 

Image

   

  www.europa.eu.int– Portal Unii Europejskiej 

www.mrr.gov.pl – Instytucja Zarządzająca POIG

www.mg.gov.pl Instytucja Pośrednicząca POIG

www.parp.gov.pl – Instytucja Wdrażająca POIG

www.poig.gov.pl – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka